ข่าวประชาสัมพันธ์

9 ตุลาคม 2019 ตารางสอบ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
10 กันยายน 2019 ประกาศ เรื่อง การยื่นขออนุมัติสำเร็จ ประจำปีการศึกษา 2562
2 กันยายน 2019 ศรีล้านช้าง มินิลีกคัพ 2019 การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 3 คน
31 สิงหาคม 2019 การขึ้นบัญชีผู้ที่ได้รับการสรรหาและคัดเลือกเป็นบุคลากรอัตราจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
29 สิงหาคม 2019 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นบุคลากรอัตราจ้าง
14 สิงหาคม 2019 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นบุคลากรอัตราจ้าง
2 กรกฎาคม 2019 ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นบุคลากรอัตราจ้าง
11 มิถุนายน 2019 ประกาศ กำหนดการยื่นขออนุมัติสำเร็จการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ รหัส 57
28 พฤษภาคม 2019 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ระบบรับตรง (รอบสาม) ประจำปีการศึกษา 2562
27 พฤษภาคม 2019 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2562
25 พฤษภาคม 2019 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ระบบรับตรง(รอบสาม) ปีการศึกษา 2562
21 พฤษภาคม 2019 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2562
1 2 3 21