leer
Erfurt live Header8
หน้าแรก  
Erfurt live Header10 Erfurt live leer0
หน้าแรก
ศูนย์การศึกษาชุมแพ
โครงสร้างการแบ่งส่วนงาน
คณะกรรมการประจำวิทยาเขต
ศูนย์บริการวิชาการ
สำนักงานวิทยาเขต
วิทยาลัยศาสนศาสตร์
ข้อมูลทั่วไป
ครูพระสอนศิลธรรม
ทำบุญกับมหามกุฏฯ
Home
ติดต่อวิทยาเขตศรีล้านช้าง
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
สาขาหลักสูตรที่เปิดสอน
แผนการเรียนการสอน
โหลดแบบฟอร์ม
Advanced Search
แบบฟอร์มการเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
MamboClock
ExtCalendar
พฤศจิกายน 2015 ธันวาคม 2015
สัปดาห์ที่ 45 1 2 3 4 5 6 7
สัปดาห์ที่ 46 8 9 10 11 12 13 14
สัปดาห์ที่ 47 15 16 17 18 19 20 21
สัปดาห์ที่ 48 22 23 24 25 26 27 28
สัปดาห์ที่ 49 29 30

Erfurt live leer

slc16-01-56.jpg


Erfurt live leer Erfurt live leer
Erfurt live leer
ข่าวประชาสัมพันธ์
การเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ใหม่
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ภาคพิเศษ รอบแรก
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตศรีล้านช้าง ภาคพิเศษ รอบแรก ประจำปีการศึกษา 2556 ตรวจสอบรายชื่อ >>
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตศรีล้านช้าง ภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556 ตรวจสอบรายชื่อ >>
โครงการสัมนาการสอนแบบคละชั้น ให้ได้ผลตามตัวชี้วัดชั้นปี
bannerrrrr
การขยายเวลารับนักศึกษาใหม่
ปริญญา55
ข้อมูลเพิ่มเติม...
กำหนดการพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๕
วันสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง
ประกาศ กำหนดการปฐมนิเทศ
งานสมโภชพระอารามหลวง ๒ ทศวรรษ ครั้งที่ ๒
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย


บทความวิชาการ
ประกาศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเงินโครงการฌาปนกิจสงเคราะห์ครูสอนพระศิลธรรมในโรงเรียน คลิกอ่าน

ข่าวครูพระสอนศิลธรรม

        ประกาศ เรื่องการต่อสัญญาจ้างครูพระสอนศีลธรรมฯ สังกัดวิทยาเขตศรีล้านช้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ครูพระฯ สังกัดวิทยาเขตศรีล้านช้าง (ครูพระเก่า) ที่ยังไม่ได้ต่อสัญญาจ้าง ให้ดำเนินการต่อสัญญาจ้างด้วยตนเองที่ มมร.วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย ภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ มิฉะนั้นจะตัดสิทธิ์การจ่ายค่าตอบแทนและตัดสิทธิ์การเป็นครูพระในสังกัดวิทยาเขตศรีล้านช้าง (กรุณาตรวจสอบรายชื่อก่อนเดินทางมาต่อสัญญา)สาขาประถมศึกษา
ไม่มีบทความ
สาขาการศึกษาปฐมวัย
ไม่มีบทความ
สาขารัฐศาสตร์การปกครอง
ไม่มีบทความ
ข่าวสอบราคาซื้อ
ไม่มีบทความ

director.jpg

slc.gif
chumphae54.gif
25-11-54.gif

pra.gif

โพลล์
ท่านต้องการให้เว็บวิทยาเขตศรีล้านช้าง นำเสนอข้อมูลข่าวสารด้านใด
  
ผู้เข้าชมในขณะนี้
ขณะนี้มี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
:จำนวนผู้เยี่ยมชม:
1750726 ผู้เยี่ยมชม
Erfurt live leer
Erfurt live leer
Erfurt live unten Erfurt live leer Erfurt live unten
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง
253/7 ถนนวิสุทธิเทพ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 โทร. 0-4283-0434