กำหนดการ พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561

บัณฑิตและมหาบัณฑิต ที่ไม่เข้าฝึกซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ในวันที่ 10 พ.ย. 2561

จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับประทานปริญาญาบัตรในวันที่ 25 พ.ย. 2561