การประชุมบุคลากร ประจำเดือนกรกฎาคม ประจำปี 2558

วันที่ 7 ส.ค. 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมกว้าง รอบ คอบ อาคาร 90 ปี หลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้ร่วมกันประชุมบุคลากรประจำเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม ประจำปี 2558 โดยมีพระครูปริยัติสาทร,ดร. รักษาการรองอธิการบดี วิทยาเขตศรีล้านช้าง เป็นประธานการประชุม
DSC_3970

DSC_3972

DSC_3974

DSC_3977

DSC_3978

DSC_3979

DSC_3983

DSC_3985

DSC_3988

DSC_3989

DSC_3991

DSC_3993

DSC_3996

DSC_4000

DSC_4002

DSC_4006

DSC_4008

DSC_4009

DSC_4012

DSC_4032

DSC_4033

DSC_4038