ผู้บริหาร สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวิทยาเขต

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 11 พ.ย. 2558 พระครูปริยัติสาทร,ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีล้านช้าง พร้อมด้วย ดร.สุขพัฒน์ อนนท์จารย์ ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตศรีล้านช้าง ทำพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดศรุสุทธาวาท และวิทยาเขต เนื่องในการเข้าดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีล้านช้าง และผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตศรีล้านช้าง ใหม่

DSC_0913

DSC_0915

DSC_0919

DSC_0920

DSC_0921

DSC_0931

DSC_0946

DSC_0949

DSC_0957

DSC_0968

DSC_0982

DSC_0987

DSC_0993

DSC_0997