คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว เข้าถวายสักการะรองอธิการบดี

วันที่ 22 ม.ค. 2559 คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว เข้าถวายสักการะรองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะ เข้าถวายสักการะรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีล้านช้าง พร้อมทั้งสนทนาแนวทางแลกเปลี่ยนการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว และวิทยาเขตศรีล้านช้าง
DSC_6894

DSC_6895

DSC_6896

DSC_6897

DSC_6898

DSC_6902

DSC_6904