พิธีมอบศาลาทรงไทย ในโครงการอาสาพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.09 น. พระครูปริยัติสาทร,ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีล้านช้าง พร้อมด้วยคณาจารย์ มอบศาลาพักร้อนทรงไทยให้กับโรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีจันทร์วิทยา และโรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ เนื่องในโครงการอาสาพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์

DSC_8012

DSC_8009

DSC_8007

DSC_8004

DSC_8002

DSC_7998