พระราชบัณฑิต อธิการบดี มอบนโยบาย บุคลากรวิทยาเขตศรีล้านช้าง

วันที่ 3 มิถุนายน 2559 พระเดชพระคุณพระราชบัณฑิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เมตตามาพบปะและมอบนโยบายกับบุคลากรวิทยาเขตศรีล้านช้าง ณ โรงแรมเลยพาเลซ
DSC_3008

DSC_3012

DSC_3017

DSC_3024

DSC_3031

DSC_3033

DSC_3034

DSC_3039

DSC_3040

DSC_3048

DSC_3052

DSC_3053