กิจกรรมรับน้อง คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ 2559

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤ ชั้นปีที่ 2 ได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องขึ้น หรือที่เรียกว่า กิจกรรมรับน้อง เพื่อสร้างความกระชับมิตรสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ้่นพี่กับรุ่นน้อง บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น เบิกบาน ยิ้มแย้ม และสนุกสนาน เป็นแบบอย่างที่ดีในการรับน้องแบบวิถีพุทธ

IMG_0008 IMG_0010 IMG_0022 IMG_0030 IMG_0034 IMG_0040 IMG_0042 IMG_0043 IMG_0044 IMG_0045 IMG_0047 IMG_0048 IMG_0053 IMG_0054 IMG_0057 IMG_0060 IMG_0062 IMG_0110 IMG_0113 IMG_0114 IMG_0118 IMG_0119 IMG_0120 IMG_0127 IMG_0128 IMG_0135 IMG_0136 IMG_0143 IMG_9292 IMG_9320 IMG_9336 IMG_9342 IMG_9355 IMG_9366 IMG_9368 IMG_9372 IMG_9374 IMG_9394 IMG_9407 IMG_9410 IMG_9419 IMG_9451 IMG_9459 IMG_9462 IMG_9488 IMG_9493 IMG_9494 IMG_9495 IMG_9500 IMG_9501 IMG_9508 IMG_9511 IMG_9513 IMG_9524 IMG_9531 IMG_9550 IMG_9553 IMG_9557 IMG_9558 IMG_9561 IMG_9562 IMG_9564 IMG_9566 IMG_9611 IMG_9617 IMG_9619 IMG_9621 IMG_9627 IMG_9628 IMG_9630 IMG_9631 IMG_9634 IMG_9639 IMG_9649 IMG_9653 IMG_9659 IMG_9672 IMG_9679 IMG_9699 IMG_9705 IMG_9707 IMG_9708 IMG_9710 IMG_9711 IMG_9713 IMG_9715 IMG_9728 IMG_9731 IMG_9735 IMG_9742 IMG_9744 IMG_9748 IMG_9754 IMG_9761 IMG_9762 IMG_9763 IMG_9766 IMG_9791 IMG_9795 IMG_9796 IMG_9801 IMG_9805 IMG_9808 IMG_9809 IMG_9810 IMG_9811 IMG_9815 IMG_9825 IMG_9832 IMG_9840 IMG_9850 IMG_9852 IMG_9855 IMG_9863 IMG_9864 IMG_9868 IMG_9874 IMG_9876 IMG_9878 IMG_9880 IMG_9882 IMG_9883 IMG_9885 IMG_9888 IMG_9889 IMG_9892 IMG_9895 IMG_9904 IMG_9910 IMG_9911 IMG_9932 IMG_9940 IMG_9949 IMG_9953 IMG_9954 IMG_9965 IMG_9979 IMG_9985 IMG_9987