โครงการจริยธรรมสัญจร (วัดบ้านไร่สุขสันต์)

โครงการจริยธรรมสัญจร โดยมี พระครูปริยัติสัจจญาณ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งวันที่ 14 สิงหาคม 2556 ได้ให้คณะกรรมการนักศึกษา (ภาคปกติ) แผนกพระธรรมวิทยากรและวาทศิลป์ ได้ออกแสดงธรรม ณ วัดป่าบ้านไร่สุขสันต์ ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย โดยมี พระณัฐพงษ์  ธนพโล  นักศึกษาสาขาวิชาเอกการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 4 เป็นองค์แสดงธรรม

598447

DSCN0949

DSCN0957

DSCN0966

DSCN0967

DSCN0975

DSCN0977

DSCN0980