นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

วันที่ 16 สิงหาคม  2556 พระครูปริยัติสาทร,ดร. รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต พร้อมด้วยคณาจารย์ได้เมตตาตรวจเยื่ยมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ที่ ร.ร. อนุบาลเลย , ร.ร. บ้านติดต่อ และ ร.ร. มหาไถ่ศึกษา อ.เมือง  จ. เลย IMG_8316 IMG_8317 IMG_8318 IMG_8319 IMG_8320 IMG_8321 IMG_8323 IMG_8326 IMG_8334 IMG_8341 IMG_8344 IMG_8350 IMG_8352 IMG_8355 IMG_8359 IMG_8361 IMG_8364 IMG_8367