งานทำบุญอายุวัฒนมงคล 66 ปี พระภัทรธรรมสุธี เจ้าคณะจังหวัดเลย(ธ) ที่ปรึกษาวิทยาเขตศรีล้านช้าง

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 พระครูปริยัติสาทร,ดร. รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เข้าถวายมุทิตาสักการะพระภัทรธรรมสุธี (สุพัฒน์ สุวฑฺฒโน) เจ้าอาวาสวัดศรีสุทธาวาส เจ้าคณะจังหวัดเลย(ธ) ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง เนื่องในพิธีทำบุญครบรอบอายุวัฒนมงคล 66 ปี ซึ่งจะเวียนมาครบรอบในวันที่ 5 ธ.ค. 2560