ต้อนรับนายยูวาล วัคส์ รองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย

เมื่อระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ต้อนรับนายยูวาล วัคส์ รองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย ในการร่วมรณรงค์เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ เพื่อขจัดปัญหาความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก ผ่านการฉายภาพยนตร์สารคดีเรื่อง “Brave Miss World” ซึ่งถ่ายทอดชีวิตของนางงามอิสราเอล ลินอร์ อบาจิล เหยื่อผู้เคราะห์ร้ายที่ถูกลักพาตัวและข่มขืน เพียงไม่กี่สัปดาห์ก่อนที่เธอจะได้รับตำแหน่งมิสเวิลด์ พ.ศ. 2541