พระครูปริยัติสาทร,ดร. รก. ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี

30 สิงหาคม 2556 พระครูปริยัติสาทร,ดร. รก. ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต ศรีล้านช้าง  มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ร.ร. มหาไถ่ศึกษา ที่ได้รับ รางวัล โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2556  IMG_8506 IMG_8508 IMG_8509 IMG_8513