โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2561

วันที่ 8 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้จัด‎โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์‬ สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวขอพร ผู้สูงอายุ โดยมีท่านเจ้าคุณพระภัทรธรรมสุธีเจ้าคณะจังหวัดเลย(ธ)เป็นประธานในพิธีและกล่าวสัมโมทนียกถาและอวยพรปีใหม่ไทยให้แก่ผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษา