ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2562

6 กรกฎาคม 2562 คณาจารย เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมขบวนแห่ ร่วมสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2562 ณ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย