โครงการจริยธรรมสัญจร ปี 2562 โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม

16 สิงหาคม 2562 พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร, ดร. รองอธิการบดี เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการจริยธรรมสัญจร ปี 2562 และบรรยายธรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ นักศึกษา ได้รับเกียรติจากรองผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียนชั้น ม.1-6 จำนวน 241 คน ณ โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม อ เอราวัณ จ เลย