พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 27 ปี

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จัดพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาสครบรอบ 27 ปี วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง โดยได้รับความเมตตาจากพระราชวชิรสุธี เจ้าคณะจังหวัดเลย(ธ) องค์อุปถัมภ์วิทยาเขต เป็นประธานในพิธี ซึ่งในพิธีประกอบไปด้วย ถวายเครื่องสักการะบูรพาจารย์ พิธีทักษิณานุปทาน โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 10 รูป พิธีมอบมอบเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ พิธีทอดถวายผ้าป่าเพื่อการศึกษา และพิธีมอบทุนการศึกษา พิธีการในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก พล.ต.ท.อรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร และคุณพัฑฒิดา ธารีฉัตร ประธานอุปถัมภ์วิทยาเขต มอบถวายทุนการศึกษาแด่พระภิกษุ-สามเณร