พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร. อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เดินทางเข้าเยี่ยมชม มมร วิทยาเขตศรีล้านช้าง

วันศุกร์ที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระเดชพระคุณ พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เดินทางเข้าเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมี พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร, ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง พร้อมคณะผู้บริหารวิทยาเขต ถวายการต้อนรับ และถวายรายงานผลสรุปภาพรวมการดำเนินกิจการของทางวิทยาเขต ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อเป็นการร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคณะผู้บริหารที่ร่วมเดินทางมาในครั้งนี้ และในการนี้คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้างได้ขอโอกาสถวายสักการะกระทำสามีจิกรรมเนื่องในโอกาสเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖ จากนั้นพระเดชพระคุณ พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้ปลูกต้นกันเกราไว้เป็นที่ระลึกในการเดินทางมาในครั้งนี้อีกด้วย