“สนองงานคณะสงฆ์ สอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี สมัยที่ ๑”

๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.
พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดสอบธรรมสนามหลวง สมัยที่ ๑ นักธรรมชั้นตรี โดยพระเดชพระคุณพระราชวชิรสุธี เจ้าคณะจังหวัดเลย(ธรรมยุต) ประธานเปิดสอบนักธรรมชั้นตรี สำนักเรียนจังหวัดเลย(ธรรมยุต) ณ ศาลาบูรพาจารย์ วัดศรีสุทธาวาส อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
…ในการนี้ มหาวิทยาลัย ได้สนองงานคณะสงฆ์ สถานที่สอบนักธรรมชั้นตรี ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์