อธิการบดี ประธานพิธีทอดกฐิน วัดตรีสวัสดิ์วนาราม ประจำปี ๒๕๖๖

“พิธีทอดกฐิน ประจำปี 2566 ณ วัดตรีสวัสดิ์วนาราม”

พระเดชพระคุณพระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ทอดกฐิน ระหว่างวันที่ 30 – 31 ตุลาคม 2566 ณ วัดตรีสวัสดิ์วนาราม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลโคกงาม-ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

ในการนี้ พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร เข้าร่วมพิธีทอดกฐินในครั้งนี้

วัดตรีสวัสดิ์วนาราม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยแห่งนี้ เกิดจากความร่วมมือของคณะสงฆ์ธรรมยุต 4 ภาค (ภาค 8-9-10-11) และวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ต่อมาได้มอบถวายมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยให้มากำกับดูแล ในสมัยพระเดชพระคุณพระเทพปริยัติวิมล (พระธรรมวิสุทธาจารย์) วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นอธิการบดี มอบท่านพระครูสุธีจริยวัฒน์, ผศ.ดร. ท่านรองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน เป็นรักษาการผู้อำนวยการ มีสถานะเทียบเท่าภาควิชาในคณะศึกษาศาสตร์ มีคุณยายสุกัญญา ตรีสวัสดิ์ เจ้าของที่ดินผู้มีจิตศรัทธามั่นในพระพุทธศาสนาเป็นกำลังหลักอุปถัมภ์บำรุงสามเณรศาสนทายาทมาโดยตลอดตราบปัจจุบัน

ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมีสามเณรผู้เป็นหน่อเนื้อของสำนักสอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคแล้ว 2 รูป รูปแรก คือ พระมหาณัฐพล ปญฺญาพโล เจ้าอาวาสวัดตรีสวัสดิ์วนารามรูปปัจจุบัน ส่วนรูปที่ 2 คือ พระมหาอาจินต์ อริญฺชโย ก็เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดตรีสวัสดิ์วนารามอีกรูปหนึ่ง

ภาพ : มมร วิทยาเขตอีสาน /ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์