กิจกรรม Big Cleaning Day รอบมหาวิทยาลัย ต้อนรับเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2566

กิจกรรม Big Cleaning Day รอบมหาวิทยาลัยต้อนรับเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2566

2 พฤศจิกายน 2566บุคลากร นักศึกษา ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day อาคาร ห้องเรียน รอบมหาวิทยาลัย เพื่อต้อนรับนักศึกษา เปิดภาคการศึกษาที่ 2/2566 ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกรูป/คน