ประชุมชี้แจงและฝึกซ้อมรับประทานปรัญญาบัตรให้กับบุคลากร

วันที่ 10 พฤษภาคม 2556 พระเมธีธรรมสาร รักษาการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ และนายบุญสนอง เรืองหนู นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) ได้มาเป็นประธานประชุมบุคลากรเจ้าหน้าที่ วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย พร้อมชี้แจง และแนะนำฝึกซ้อมพีธีรับประทานปริญญาบัตร เพื่อนำไปฝึกซ้อมให้กับบัณฑิตที่จะเข้ารับประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2555 ต่อไป


DSC_0003 DSC_0007 DSC_0008 DSC_0020 DSC_0026 DSC_0028 DSC_0033 DSC_0036 DSC_0039 DSC_0063 DSC_0065 DSC_0067 DSC_0068 DSC_0100 DSC_0111 DSC_0113 DSC_0162 DSC_0171 page page2 page3