พิธีแสดงมุทิตาสักการะ พระครูกิตติสารสุมณฑ์ ดำรงตำแหน่งรักษาการเจ้าคณะจังหวัดเลย(ธ)

เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2557 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และคณะศิษยานุศิษย์ จัดพิธีแสดงมุทิตาสักการะ พระครูกิตติสารสุมณฑ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีล้านช้าง เจ้าอาวาสวัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง ได้รับคำสั่งแต่งตั้งดำรงตำแหน่งรักษาการเจ้าคณะจังหวัดเลย(ธ) ซึ่งได้รับความอนุเคราห์จาก พระเทพวรคุณ รองเจ้าคณะภาค 8 (ธ) เป็นประธานมอบใบตราตั้ง

DSC_3748

DSC_3759

DSC_3765

DSC_3767

DSC_3770

DSC_3775

DSC_3778

DSC_3782

DSC_3785

DSC_3790

DSC_3796

DSC_3798

DSC_3801

DSC_3802

DSC_3803

DSC_3804

DSC_3806

DSC_3810

DSC_3811

DSC_3815

DSC_3830

DSC_3858

DSC_3741