พิธีถวายมุทิตาสักการะ พระครูปริยัติสาทร,ดร. รักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีล้านช้าง

วันที่ 7 มกราคม 2558 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้จัดพิธีถวายมุทิตาสักการะ พระครูปริยัติสาทร,ดร. ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีล้านช้าง

DSC_1253

DSC_1258

DSC_1268

DSC_1274

DSC_1277

DSC_1282

DSC_1286

DSC_1288

DSC_1289

DSC_1291

DSC_1296

DSC_1302

DSC_1308

DSC_1312

DSC_1316

DSC_1319

DSC_1323

DSC_1326

DSC_1328

DSC_1331

DSC_1335

DSC_1336

DSC_1338

DSC_1341

DSC_1345

DSC_1346

DSC_1351

DSC_1369

DSC_1452