ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2556

วันที่ 11 ก.ค. คณะณาจารย์และนึกศึกษา มมร.วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้เข้าร่วมขบวนแห่ผีตาโขน ประจำปี 2556 ที่อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยมี นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข อดีต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณี”บุญหลวง”การละเล่นผีตาโขน มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมงานนับหมื่นคน