ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง

Date

24 ก.ค. 2023
Expired!

Time

09:30 - 10:30

Location

https://mbu-ac-th.zoom.us/j/92692457858?pwd=enRWelVRdzBxTjlVTXh3L0t2MGlsdz09