ผู้บริหาร บุคลากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วันนวมินทรมหาราช ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

พิธีทำบุญตักบาตร วันนวมินทรมหาราช ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

วันแห่งการสวรรคตครบรอบ ๗ ปี “สัตตมวรรษ” น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณใน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พระราชวชิรสุธีเจ้าคณะจังหวัดเลย เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีนายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย รักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

ในการนี้ พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. รองอธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร เข้าร่วมพิธี ณ ศาลาบูรพาจารย์ วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง จังหวัดเลย